Κλείστε Ραντεβού

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΘΩΡΑΚΟΣ F
F=(πρόσθια μόνο)
ΘΩΡΑΚΟΣ F+P
F/P=(πρόσθια + πλάγια)
ΚΡΑΝΙΟΥ F
ΚΡΑΝΙΟΥ F/P
ΠΑΡΑΡΙΝΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ
ΜΕΤΩΠΙΑΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ
ΓΝΑΘΟΥ
ΩΜΟΥ ΕΝΟΣ
ΩΜΟΥ F/P
Α.Μ.Σ.ΣΤΗΛΗΣ F/P
Θ.Μ.Σ. ΣΤΗΛΗΣ F/P
Ο.Μ.Σ. ΣΤΗΛΗΣ F/P
ΛΕΚΑΝΗΣ – ΙΣΧΙΩΝ F
ΚΟΙΛΙΑΣ F
ΙΣΧΙΟΥ F
ΙΣΧΙΟΥ F/P
ΜΗΡΟΥ F
ΜΗΡΟΥ F/P
ΓΟΝΑΤΟΣ / ΓΟΝΑΤΩΝ F
ΓΟΝΑΤΟΣ / ΓΟΝΑΤΩΝF/P
ΚΝΗΜΗΣ F ή P
ΚΝΗΜΗΣ F/P
ΠΟΔΟΚΜΗΜΙΚΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F
ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F/P
ΑΓΚΩΝΟΣ F/P
ΑΓΚΩΝΩΝ ΑΜΦΟ F/P
ΚΑΡΠΟΥ
ΚΑΡΠΩΝ ΑΜΦΟ
ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ F/P
ΝΕΦΡΩΝ
ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΛΗ 2F
ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F
ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F/P
ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ
ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F/P
ΡΙΝΟΣ F
ΡΙΝΟΣ F/P
ΜΕΤΩΠΟΡΙΝΙΚΗ
ΜΑΣΤΟΕΙΔΩΝ
ΙΓΜΟΡΙΩΝ
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ π.χ: εγκεφάλου ή καρπού ή άνω κοιλίας ή νεφρών
Αξονική αγγειογραφία πχ : θωρακικής αορτής ή μηριαίων αρτ. Ή τραχηλικών αρτ.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ π.χ. : άνω κοιλίας ή θώρακος ή παρωτίδων ή εγκεφάλου
Ειδικές μαγνητικές τομογραφίες όπως : μαγνητική Αγγειογραφία ή μαγνητική φλεβορραγία