Κλείστε Ραντεβού

ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

 • ΘΩΡΑΚΟΣ F

        F = (πρόσθια μόνο)

 • ΘΩΡΑΚΟΣ F+P

        F/P = (πρόσθια+πλάγια)

 • ΚΡΑΝΙΟΥ F
 • ΚΡΑΝΙΟΥ F/P
 • ΠΑΡΑΡΙΝΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ
 • ΜΕΤΩΠΙΑΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ
 • ΓΝΑΘΟΥ
 • ΩΜΟΥ ΕΝΟΣ
 • ΩΜΟΥ F/P
 • Α.Μ.Σ.ΣΤΗΛΗΣ F/P
 • Θ.Μ.Σ.ΣΤΗΛΗΣ F/P
 • Ο,Μ.Σ,ΣΤΗΛΗΣ F/P
 • ΛΕΚΑΝΗΣ – ΙΣΧΙΩΝ F
 • ΚΟΙΛΙΑΣ F
 • ΙΣΧΙΟΥ F
 • ΙΣΧΙΟΥ F/P
 • ΜΗΡΟΥ F
 • ΜΗΡΟΥ F/P
 • ΓΟΝΑΤΟΣ / ΓΟΝΑΤΩΝ F
 • ΓΟΝΑΤΟΣ / ΓΟΝΑΤΩΝ F/P
 • ΚΝΗΜΗΣ F ή P
 • ΚΝΗΜΗΣ F/P
 • ΠΟΔΟΚΜΗΜΙΚΗΣ
 • ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
 • ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F
 • ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F/P
 • ΑΓΚΩΝΟΣ F/P
 • ΑΓΚΩΝΩΝ ΑΜΦΟ F/P
 • ΚΑΡΠΟΥ
 • ΚΑΡΠΩΝ ΑΜΦΟ
 • ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ F/P
 • ΝΕΦΡΩΝ
 • ΠΥΕΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΛΗ 2F
 • ΚΥΣΤΕΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F
 • ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F/P
 • ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ
 • ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ F/P
 • ΡΙΝΟΣ F
 • ΡΙΝΟΣ F/P
 • ΜΕΤΩΠΟΡΙΝΙΚΗ
 • ΜΑΣΤΟΕΙΔΩΝ
 • ΙΓΜΟΡΙΩΝ
 • ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ